Trang chủ

[ux_slider arrows=”false” bullets=”false” class=”banner-desktop”]

[ux_image id=”36785″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[ux_slider arrows=”false” bullets=”false” class=”banner-mobile”]

[ux_image id=”36786″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ class=”anh-cong”]

[ux_image id=”36789″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]
[section]

[row style=”large” col_bg_radius=”16″ h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Viên uống Slady

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”40px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”4″]

[ux_image_box img=”36734″ image_width=”50″ text_size=”large” text_padding=”30px 30px 30px 30px”]

[ux_text text_align=”center”]

Công dụng

Hỗ trợ bồi bổ khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt nội tiết tố, tăng cường sinh lý nữ.

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”40px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”4″]

[ux_image_box img=”36735″ image_width=”50″ text_size=”large” text_padding=”30px 30px 30px 30px”]

[ux_text text_align=”center”]

Đối tượng

Phụ nữ suy giảm hoặc rối loạn nội tiết tố, suy giảm ham muốn, khô hạn. Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh.

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”36911″ bg_size=”original” bg_pos=”31% 89%” padding=”0px” height=”800px” video_visibility=”visible” class=”timgiua”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

Phản hồi khách hàng

[/ux_text]
[ux_slider slide_width=”409px” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_size=”normal” class=”muondaylen thucainha”]

[section_inner bg_color=”rgba(223, 110, 110, 0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” padding=”0px” class=”nonen”]

[gap height=”18px”]

[gap height=”36px”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”12px 38px 25px 38px” bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.227)” bg_radius=”12″ class=”minh200″]

[ux_image id=”36917″ width=”19″ margin=”-37px 0px 0px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(241, 241, 241)”]

“Trang cảm thấy “cuộc yêu” của mình ướt át nhiều hơn hẳn và chồng thương, yêu nhiều hơn. Hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt yêu thương. Trang cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó”

[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ margin=”-87px 0px 0px 0px”]

[ux_image_box img=”36918″ image_width=”29″ class=”tronbongoai2″]

[ux_text text_color=”rgb(241, 241, 241)”]

Diễn viên Vân Trang

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner bg_color=”rgba(223, 110, 110, 0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” padding=”0px” class=”nonen”]

[gap height=”18px”]

[gap height=”36px”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”12px 38px 25px 38px” bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.227)” bg_radius=”12″ class=”minh200″]

[ux_image id=”36917″ width=”19″ margin=”-37px 0px 0px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(241, 241, 241)”]

“Trang cảm thấy “cuộc yêu” của mình ướt át nhiều hơn hẳn và chồng thương, yêu nhiều hơn. Hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt yêu thương. Trang cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó”

[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ margin=”-87px 0px 0px 0px”]

[ux_image_box img=”36918″ image_width=”29″ class=”tronbongoai2″]

[ux_text text_color=”rgb(241, 241, 241)”]

Diễn viên Vân Trang

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner bg_color=”rgba(223, 110, 110, 0)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” padding=”0px” class=”nonen”]

[gap height=”18px”]

[gap height=”36px”]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”12px 38px 25px 38px” bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.227)” bg_radius=”12″ class=”minh200″]

[ux_image id=”36917″ width=”19″ margin=”-37px 0px 0px 0px”]

[ux_text text_color=”rgb(241, 241, 241)”]

“Trang cảm thấy “cuộc yêu” của mình ướt át nhiều hơn hẳn và chồng thương, yêu nhiều hơn. Hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt yêu thương. Trang cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó”

[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ margin=”-87px 0px 0px 0px”]

[ux_image_box img=”36918″ image_width=”29″ class=”tronbongoai2″]

[ux_text text_color=”rgb(241, 241, 241)”]

Diễn viên Vân Trang

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]

[/ux_slider]
[gap height=”106px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”bottom”]

[col span__sm=”12″ margin=”-170px 0px -94px 0px”]

[ux_image id=”36927″ image_size=”original” class=”hinhcankeo”]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[ux_text text_align=”center”]

Bài viết nổi bật

[/ux_text]
[gap height=”54px”]

[blog_posts style=”push” columns=”3″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” cat=”638″ show_date=”text” comments=”false” image_height=”56.25%” image_radius=”2″ image_hover=”zoom” class=”post_loader”]

[gap height=”26px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”36892″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(122, 122, 122, 0)” bg_pos=”0% 50%” effect=”sparkle” padding=”0px”]

[gap]

[gap]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”30662″ width=”45″]
Chúng tôi cam kết giữ kín mọi thông tin của quý khách hàng.

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”51px”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap height=”36px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(84, 37, 91)”]

Các đối tác của Tuệ Minh IAT.,JSC

[/ux_text]
[gap height=”42px”]

[ux_slider slide_width=”196px” slide_align=”left” nav_pos=”outside” bullets=”false” auto_slide=”false”]

[section_inner padding=”6px” class=”vungkinxx”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”center” class=”cotcannoi”]

[ux_image id=”36869″ image_size=”original” margin=”0 0px 0px 0px” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner padding=”6px” class=”vungkinxx”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”center” class=”cotcannoi”]

[ux_image id=”36871″ image_size=”original” margin=”0 0px 0px 0px” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner padding=”6px” class=”vungkinxx”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”center” class=”cotcannoi”]

[ux_image id=”36758″ image_size=”original” margin=”0 0px 0px 0px” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner padding=”6px” class=”vungkinxx”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”center” class=”cotcannoi”]

[ux_image id=”36755″ image_size=”original” margin=”0 0px 0px 0px” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner padding=”6px” class=”vungkinxx”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”center” class=”cotcannoi”]

[ux_image id=”36759″ image_size=”original” margin=”0 0px 0px 0px” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]
[section_inner padding=”6px” class=”vungkinxx”]

[row_inner style=”collapse”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”center” class=”cotcannoi”]

[ux_image id=”36757″ image_size=”original” margin=”0 0px 0px 0px” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]

Được đóng lại.